بررسی بازار حلال های هیدروکربنی

بررسی بازار حلال های هیدروکربنی

بررسی بازار حلال های هیدروکربنی در هفته منتهی به ۹ آگوست

قیمتهای متانول اروپا در بازار خریدهای آنی در روز ۹ آگوست کاهش شدید داشت که به دلیل مشکلاتی در زنجیره تامین بود.

بعد از دانوب نوبت به کاهش سطح راین رسید

قیمت انواع ای فروش آنی زایلین ترکیبی با کاهش ۱۶یورویی به ۱۶۰۰یورودرهرتندرهفته به منتهی به روز ۹آگوست رسید که دلیل آن کاهش تمایل به خرید وپایبن آمدن قیمتها در ارزیابی ها ودرواقعیت‌ بود.برروی قیمتهای تولوئن نیزفشارازطرف بازار وارد شد ولی قیمتها تغییری نداشته وبا ثبات بودند.

یکی‌ازمنابع مطلع بازار،خبرازکاهش های قابل توجه قیمت زایلین ترکیبی وحلال تولوئن درماه آگوست دادند که بدلیل کاهش تمایل به خرید ناشی از تنشهای سیاسی منطقه ای،کاهش قیمت محصولات بالادستی،چشماندازضعیف اقتصادی وهمچنین کاهش تقاضای فصلی بوده است.

اکنون پس از پایین آمدن سطح رودخانه دانوب در هفته های گذشته و به وجود آمدن مشکل حمل و نقل در کشورهای اروپایی مرتبط با آن نوبت به رودخانه راین رسیده است است .

سطح آب رودخانه راین نیزبعنوان یک عامل بازدارنده در رساندن محصولاتی همچون حلالهای هیدروکربنی وسایرمحصولات مشابه وخوراک واحد‌های تولیدی عمل میکند که درنتیجه این تاخیراجباری وناخواسته درتحویل،تولیدکنندگان ناچارازکاهش تولیدشدند.این درحالیاست که علاوه برمشکلات حمل دریایی،عدم دسترسی به کامیون نیزمزید برعلت گشته وبرمسائل وموانع موجود درترابری وحمل در اروپا تاثیرگذاشته است.

حلال نفتا درهفته منتهی به ۹آگوست با ثبات وقیمت آن ۱۵۰۰یور و درهرتن بود.حلال تولوئن نیز دراروپا درطول هفته باثبات بود وبه ۱۶۱۰یورودرهرتن براساس ترم تحویل آزاد درشمال غرب اروپارسید.البته درشروع هفته قیمت ها درحدود ۱۶۰۰یورونیزشنیده شد.

تفاوت قیمت زیاد حلال ها در آمریکا واسیا

قیمت هرتن حلال زایلین ترکیبی درهفته منتهی به ۹آگوست با ۱۵یوروکاهش به ۱۶۰۰یوروبراساس ترم تحویل آزاد شمال غرب اروپارسید.درروز ۲آگوست قیمتهای بین ۱۴۵۰تا ۱۵۵۰یورونیزشنیده شد.قیمت وایت اسپریت با شرایط تحویل مشابه ۱۳۷۵ یورودرهرتن بود.

زایلین ترکیبی آسیا با ۱۶دلارافزایش درهفته منتهی به ۵ آگوست وعلیرغم کاهش قیمت نفت خام وبازار ایزومرزایلین ترکیبی به ۹۱۱ دلاردرهرتن براساس ترم فوب کره جنوبی رسید.

افزایش صادرات متانول آمریکا در سال جاری

در بررسی بازار حلال های هیدروکربنی،عدم خرید فروش آنی متانول درروز ۹ آگوست باتوجه به نبودمعاملات دربازارادامه یافت. فروشندگان سعی میکردند که با کاهش قیمتهای خود برای محصولات خودمشتری پیدا کنند. قیمتهای متانول ماه آگوست کماکان باثبات است وبراساس ترم تحویل فوب خلیج آمریکا هرگالن به قیمت ۱۱۵ سنت معامله می‌شود که یک سنت نسبت بهترمتحویل فوب مناطق آزاد آمریکا که ۱۱۶ سنت درهرگالن است کمتراست. صادرات آمریکا از ماه ژانویه تاماه ژوئن ۶۳ درصد افزایش داشته است.

آمریکادرماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲,۳۵۷,۷۸۰تن متانول صادرکرده است که ۹۰۷,۸۶۱تن نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

متانول آسیا درارزیابی ها برای روز ۸ آگوست با ۳ دلارافزایش نسبت به جلسه قبل به ۳۱۳ دلاردرهرتن براساس ترم تحویل CFRچین رسید ضمن اینکه قیمتهای تولید محلی درچین بیشتربود و مذاکرات برای خریدهای آنی دراین روزکمبود. قیمتهای متانول تولید محلی درشرق چین درروز ۸ آگوست به ۲۵۲۳ یوان براساس ترم تحویلEx Tankرسید. قیمت جنوب شرق آسیا براس استرم تحویلCFR باثبات بود وبه دلیل کمبودن تعداد مذاکرات انجام شده به۳۵۴دلاردرهرتن رسید.قیمتهادرهند باثبات و۲۷۱دلاردرهرتن براساس ترم تحویلCFRهندبود.

قیمتهای متانول اروپا دربازارخریدهای آنی درروز ۹ آگوست کاهش شدید داشت که به دلیل مشکلاتی درزنجیره تامین بود.

متانول اروپا

برای مطالعه مقاله بررسی بازار حلال ها { هگزان و متانول و استون} کلیک کنید.

متانول اروپا

قیمت های متانول اروپا در بازار خرید های آنی در روز ۹ آگوست کاهش شدید داشت که به دلیل مشکلاتی در زنجیره تامین بود. یکی از فعالان بازار وضعیت این بازار را یک بازار خیلی آرام توصیف نموده که چشم همه فعالان به سطح رودخانه ها دوخته شده است.پلتس، قیمت متانول براساس ترم فوب روتردام رابرای تحویل در ۵تا ۳۰روز آینده در با ۱۹یورو کاهش نسبت به روز قبل ،برروی ۳۶۴یوروارزیابی نموده است. حداقل ۳ هزار تن متانول در روز ۹ آگوست با قیمت ۳۶۲ یوروبرای معامله انی، و برای ماه سپتامبر نیز برروی ۳۷۴ یورومعامله‌شده است.

امریکا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲,۳۵۷,۷۸۰تن  متانول صادر کرده است که ۹۰۷,۸۶۱تن نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.صادرات آمریکا در ماه ژوئن، ۴.۶درصد یا ۱۶,۴۴۴تن نسبت به ماه می با میزان صادرات ۳۴۰,۳۳۸کمتر بوده است. کره جنوبی بزرگترین وارد کننده  متانول آمریکا بوده است ودر ماه ژوئن ۱۳۴,۷۸۲تن متانول دریافت کرده است.دومین وارد کننده متانول آمریکا هلند است که ۶۱,۲۶۸تن متانول در ماه ژوئن از آمریکا وارد نموده است.تایوان با میزان واردات ۶۰,۶۴۲تن متانول سومین وارد کننده متانول آمریکا بوده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *