شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

اگر مایل هستید در جریان آخرین قیمت جهانی روغن پایه قرار بگیرید مقالات اختصاصی بازار نفت و گاز را دنبال کنید. فاکتور های متعددی بر قیمت جهانی روغن پایه تاثیر می گذارد که در این بخش تمامی عوامل موثر بر قیمت روغن پایه بررسی می شود.

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

پیش بینی بازارروغن سخت است- ۱۵اکتبر

پیش بینی بازار روغن سخت است- ۱۵اکتبر پیش بینی بازار روغن سخت است-در میان محصولات نفتی ،پیش بینی نوسانات قیمتی فراورده هایی همچون بنزین وسوخت جت و […]