مرور رده

تحلیل و بررسی

تحلیل بازار جهانی آرگوس

قیمت برق، زغال سنگ و گاز طبیعی بسیار بی ثبات شده است؛ حتی اگر مزایای طبیعی نفت بعنوان یک سیال اثرات آن را محدود کند،باز هم این نوسانات را به حاشیه محصولات تصفیه…

اخبار بازار محصولات پتروشیمی

عربستان سعودی بر بازار بنزن آسیایی در 15 اکتبر حاکم بود، زیرا شرکت کنندگان در بازار به عرضۀ محدود ماه آینده چشم امید دوخته بودند. به گفته منابع، محموله های بنزن فوب…

سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک

سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک-پالایشگاههای چینی باوجود افزایش نسبی سفرهای هوایی در سپتامبر، تولید سوخت جت را کاهش می دهند.براساس نمودار زیر،…

- Advertisement -

یک پنجم سقوط قیمت نفت

بعد از این که روسیه عرضه نفت خود را کم نکرد، عربستان قیمت نفت را کاهش داده و برای اولین بار نفت را با تخفیف عرضه کرد که موجب شد یک پنجم سقوط قیمت نفت اتفاق بیافتد.…