مرور رده

مجله پلتس

مجله پلتس Platts

بازار نفت و گاز جهت حمایت از مخاطبین خود مجله و نشریه پلتس Platts ( که شامل قیمت فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ) و دیگر نشریه های معتبر و بین المللی را به رایگان…