مرور رده

نفت

ثبت اولین تحویل LSFO چین

ثبت اولین تحویل LSFO چین ثبت اولین تحویل LSFO چین-پتروشیمی PetroChina Jilin  چین  اولین تحویل LSFO یا به اصطلاح نفت کوره با گوگرد کم را در وبسايت خبري‌اش ثبت کرد.…

- Advertisement -

بازار نفت آسیا۳۰ سپتامبر

بازار نفت آسیا-اقیانوسیه و خلیج فارس روز ۳۰ سپتامبر بازار نفت آسیا۳۰ سپتامبر-از زمانی که شرکت های بزرگ هواپیمایی در قرن بیستم شروع به کار کردندوبخش عظیمی از…

 کاهش روزافزون قیمت نفت برنت

 کاهش روزافزون قیمت نفت برنت باوجود کاهش روزافزون قیمت نفت برنت، پروپان مخلوط در شمال غربی اروپا از نظر قیمت ثابت بالاتر بود.به گفته منابع 28 سپتامبر، قیمت گاز…

کاهش چشم گیر ذخایر بنزین آمریکا

کاهش چشم گیر ذخایر بنزین آمریکا ذخایر بنزین آمریکا که باوقوع توفان آیدا کاهش زیادی یافته بود پس از تعمیرات تدریجی ودر سرویسقرار گرفتن واحد های آسیب دیده، بتدریج…