مرور رده

آموزش

ایجاد انگیزه در کارکنان قدیمی

ایجاد انگیزه در کارکنان قدیمی یکی از مباحث مهم در مدیریت کارمندان است. تلاش برای ایجاد انگیزه در کارکنان مسن تر؟ در این مطلب آموزشی نحوه تنظیم استراتژی خود برای…

گاز خانگی چه نوع گازیست

گاز خانگی چه نوع گازیست؟ از گاز طبیعی در خانه چه استفاده ای می شود؟ متداول ترین گازی که در خانه ها عرضه می شود و مورد استفاده قرار می گیرد، گاز طبیعی (متان) از طریق…

- Advertisement -