مرور رده

آموزش

base oil چیست

اگر برای شما هم سوال پیش آمده باشد که روغن پایه base oil چیست ؟ باید بگوییم یکی از مهمترین ماده های اولیه در صنعت و خودرو است. روغن پایه base oil  پرمصرف ترین ماده…

خواص شیمیایی روغن پایه

در این مقاله به شرح خواص شیمیایی روغن پایه می پردازیم و نقش آن را بر روی کارکرد روان کارها شرح می دهیم. روانکارها موادی هستند که برای کاهش میزان اصطکاک بین سطوح…

روغن پایه چیست

اگر برای شما هم سوال پیش آمده باشد که روغن پایه چیست ؟ باید بگوییم یکی از مهمترین ماده های اولیه در صنعت و خودرو است. این ماده پرمصرف ترین ماده اولیه است و تشکیل…