جدیدترین اخبار بازار حلال های هیدروکربنی

جدیدترین اخبار بازار حلال های هیدروکربنی

جدیدترین اخبار  بازار حلال های هیدروکربنی در هفته منتهی به ۱۶ آگوست به گزارش بازار نفت و گاز:

واردات فنول به اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی ۳۷ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به ۱۵,۶۰۰ تن رسید درحالی‌که صادرات فنول اروپا ۹۳ درصد کاهش یافت و به ۲۶۹ تن رسید.

زایلین و تولوئن تحت فشار و کاهش قیمت

قیمت های  حلال های  هیدروکربنی  برای   فروش  آنی در اروپا در هفته منتهی به ۱۶ آگوست با ثبات بود . در این هفته  حلال های زایلین ترکیبی و تولوئن تحت فشار  بودند در حالیکه هگزان ، نفتا ، و وایت اسپریت با ثبات بودند . علیرغم اینکه شنیده شد که تقاضای لازم برای زایلین ترکیبی وجود دارد ولی در عمل چنین چیزی تحقق نیافت و قیمت زایلین ترکیبی نیز کاهش یافت.
قیمت حلال نفتاC9 در هفته منتهی به ۱۶ آگوست به ۱۵۰۰ یورو در هر تن برای حمل با کامیون رسید . برای حمل دریایی از طریق بارج قیمت با ۴۰ دلار بیشتر بر اساس فوب  روتردام ارزیابی شد . قیمت حلال نفتا دربارج با توجه به متوسط قیمت بنزین یورو بوب براساس ترم تحویل بنادر سه گانه اروپایی  و همچنین قیمت  بنزین بدون سرب ۱۰ ppm بر اساس ترم تحویل فوب روتردام طبق ارزیابی های پلتس به دست آمد .
قیمت حلال تولوئن اروپادر ارزیابی ها با۳۰ یورو کاهش در هفته منتهی به ۱۶ آگوست به ۱۵۸۰ یورو بر اساس ترم تحویل آزاد شمال غرب اروپا رسید . البته بعضی از توزیع‌کنندگان ، قیمت های ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ یورو را نیز اعلام نموده اند .
قیمت زایلین ترکیبی برای حمل زمینی در اروپا در ارزیابی با ۲۵ یورو کاهش به ۱۵۷۵ یورو در هر تن بر اساس ترم تحویل آزاد در شمال غرب اروپا رسید که البته این قیمت تا حدود ۱۴۷۵ تا ۱۵۵۰ یورو نیز پایین آمد.
قیمت وایت اسپریت و هگزان با ثبات و ۱۳۷۵ یورو بر اساس ترم تحویل مشابه بود. برتری قیمتی وایت اسپریت نسبت به سوخت جت ۴۵ دلار در هر تن بر اساس فوب روتردام بود.

کاهش عرضه زایلین ترکیبی در آسیا و مشکلات تولید در کراکرها

در هفته منتهی به ۱۶ آگوست قیمت نفت خام از۹۴.۴۷ دلار در هر بشکه به ۹۹.۸۸  دلار در هر بشکه رسید . محموله هایی از زایلین ترکیبی از کره جنوبی به بازارهای هندوستان رسید ولی بعضی از منابع  در این خصوص که  این محموله حلال زایلین بوده و یا زایلین ترکیبی ایزومر ، تردید نموده اند .
با توجه به اینکه واحد های  کراکر کماکان با مشکلات عملیاتی مواجه هستند عرضه زایلین ترکیبی در اطراف آسیا بسیار کم است. این  کمبود عرضه در جنوب شرق آسیا نیز مشاهده می شود .
قیمت زایلن ترکیبی در آسیا با ۷۱.۵۰ دلار افزایش در طول هفته منتهی به ۱۲ آگوست به ۹۸۲ دلار در هر تن در ارزیابی ها  بر اساس ترم  تحویل فوب  کره جنوبی رسید.
قیمت زایلن ترکیبی نسبت به هفته گذشته در قیاس با سایر محصولات مشابه همچون نفتا و ایزومر زایلن ترکیبی و روغن ،افزایش چشمگیری داشت ضمن اینکه  محموله های کمی در آسیا عرضه شد.

برای مطالعه بررسی بازار حلال ها { هگزان و متانول و استون} کلیک کنید.

افزایش واردات و کاهش صادرات استون اروپا

طبق ارزیابی پلتس و بر اساس اخبار بازار حلال های هیدروکربنی، قیمت استن براساس ترم تحویل آزاد شمال غرب اروپا به صورت تحویل آنی در روز ۱۶ آگوست به ۸۳۰ یورو در هر تن رسید. البته قیمت های ۸۰۰ تا ۸۵۰ یورو نیز شنیده شد که این قیمت زیر قیمتی بود که فروشنده برای محصولات خود تعیین کرده بود. تقاضا برای استون با توجه به ایام تعطیلات تابستانی کاهش یافته است و طبق گفته یکی از منابع بازار انتظار می رود که به زودی تقاضا بیشتر شود.یکی دیگر از منابع بازار اعلام نموده که تقاضای زیادی برای خرید استون وجود ندارد ولی قیمت های آن در حال افزایش است که به دلیل کاهش تولید فنول بوده که همین امر باعث کاهش عرضه استون می گردد. واردات استون اروپا در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل ۷۳% افزایش یافت و به ۱۱,۳۹۷  تن رسید در حالیکه صادرات آن ۷.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۳,۳۹۳ تن رسید.

عربستان، بزرگترین فروشنده فنول به اروپا

واردات فنول به اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی ۳۷ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت و به ۱۵,۶۰۰ تن رسید درحالی‌که صادرات فنول اروپا ۹۳ درصد کاهش یافت و به ۲۶۹ تن رسید. عربستان سعودی بزرگترین فروشنده فنول به اتحادیه اروپا در ماه ژوئن بود و جمعا ۱۱,۶۰۲ً  تن به اتحادیه  اروپا صادر نمود و بعد از عربستان ، آمریکا با ۲۱۱۳ تن در مرتبه بعدی قرار می گیرد .نروژ اصلی ترین خریدار اتحادیه اروپا ست که در این ماه ۱۴۹ تن فنول وارد نموده است.
قیمت IPAاز سوی پلتس در ۱۶ ماه آگوست با ۲۵یورو کاهش ، ۱۲۷۵ یورو ارزیابی شده است و قیمت هایی در حدود ۱۲۵۰ تا ۱۳۵۰ نیز توسط توزیع کنندگان اعلام گردیده است. عرضه این محصول خوب است ولی تقاضا برای آن کم است.
عربستان ، بزرگترین فروشنده فنول به اروپا
علیرغم نوسانات و تغییرات زیادی که فنول در دو منطقه اروپا و آمریکا از ماه مارس گذشته تا کنون داشته است ولی در روز ۱۶ آگوست قیمت فنول در هر دو منطقه به تساوی رسید و این در حالی است که قیمت فنول در آسیا بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در هر تن ارزانتر است و نسبت به دو منطقه دیگر کاهش بیشتری داشته است.

ثبات فنول و استن در آسیا

در اخبار بازار حلال های هیدروکربنی،قیمت فنول و استون در آسیا در هفته منتهی به ۱۶ آگوست با ثبات بود که به دلیل قیمت های بالای خوراک و همچنین تقاضای کم بود.
فنول چین براساس ترم تحویل CFR در ارزیابی ها بدون تغییر بر روی قیمت ۱۱۸۵ دلار در هر تن در روز ۱۶ آگوست باقی ماند و این در حالی است که قیمت های محلی چین از این بیشتر بود. قیمت استون نیزبر اساس شرایط مشابه تحویل در چین با ۲۲ دلار کاهش در هر تن نسبت به هفته قبل به ۵۹۰ دلار در هر تن رسید ولی قیمت های محلی استون در چین پایین تر بود.
در طول هفته منتهی به ۱۶ آگوست مذاکرات تجاری برای خرید فنول در هندوستان به دلیل نبودن کشتی وتمایل کم خریداران ، ضعیف بود. در حدود ۱۰۰۰, تن فنول ساخت آسیا برای حمل در ماه سپتامبر به قیمت ۱۳۰۰ دلار در هر تن بر اساس ترم تحویلCFRهندوسنان به بازار عرضه  گردید. یکی از فعالان بازار گفته  است که  گویا قیمت های زیر ۱۳۵۰ دلار در هر تن به دلیل کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت های  تولید محلی در چین قابل دسترسی وخریداری نیست . خیلی از فعالان بازار و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در سه ماهه پایانی  سال  جاری  میلادی  تقاضا  برای  فنول با توجه  به  جشن‌های ملی هند افزایش خواهد یافت .

افزایش قیمت ایزو بوتانول در اروپا

پلتس ،قیمت  های  محلی اروپا را برای ایزو بوتانول  ۱۵۵۰ یورو در هر تن بر اساس ترم تحویل آزاد شمال غرب اروپا ارزیابی نمود که ۵۰ یورو افزایش نسبت به هفته قبل نشان می دهد و قیمت هایی در حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ نیز شنیده شده است . این ارزیابی قیمتی به دلیل بالا رفتن قیمت های حامل های انرژی برای تولید و همچنین به دلیل کاهش تقاضا و فعالیت کم تجاری در بازار در هفته گذشته بوده است.

قیمت های صادراتی نیز با ۵۰ دلار افزایش در طول هفته به ۱۲۸۰ دلار در هر تن بر اساس ترم تحویل فوب روتردام ارزیابی گردید که دلیل آن تغییر قیمت های محلی و ثبت قیمت های جدید بوده است. در خصوص محصول 2EH قیمت محصولات محلی در طول هفته ۵۰ دلار افزایش پیدا کرد و به ۱۹۵۰ دلار در هر تن بر اساس ترم تحویل آزاد شمال غرب اروپا رسید.
قیمت هگزانول دو اتیلنی چین‌براساس ترم تحویل CFR چین با ۲۰دلار افزایش در ارزیابی ها به ۱۱۴۵دلار‌در هر تن رسید که کمتر از قیمت های فروش ۱۱۵۰تا ۱۱۶۰دلار شنیده شده  وبالا تر از ۱۰۰۰تا ۱۰۷۰ دلار بود که دو نفر از خریداران پیشنهاد داده بودند.یکی‌ از‌ فروشندگان قیمت ۱۲۰۰ دلار را پیشنهاد داده بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *