بازارنفتاوسوخت جت

بازارنفتاوسوخت جت بازارنفتاوسوخت جت-به گزارش بازار نفت گاز پتروشیمیدر دهه اول سپتامبر بازار نفت در اسیا یک جهش داشت که بیشتر بهدلیل گرم بودن بازار سوآپ و…

تفسیر بازار بنزین در ۹ سپتامبر

تفسیر بازار بنزین در 9 سپتامبر تفسیر بازار بنزین در 9 سپتامبر- به گزراش بازار نفت گاز پتروشیمیدر روز پنجشنبه قیمت بنزین  شمال شرق اروپا کاهش یافت، زیرا داده های…
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com