کاهش تولید روزانه نفت خام

کاهش تولید روزانه نفت خام با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در صنعت نفت چین رخ داده است انتظار می رود تولید روزانه نفت خام در پالایشگاه های مستقل در ماه اوت…

- Advertisement -