مرور برچسب

آرگوس

تحلیل بازار جهانی آرگوس

قیمت برق، زغال سنگ و گاز طبیعی بسیار بی ثبات شده است؛ حتی اگر مزایای طبیعی نفت بعنوان یک سیال اثرات آن را محدود کند،باز هم این نوسانات را به حاشیه محصولات تصفیه…