مرور برچسب

اتیلن

تحلیل بازار پروپیلن و اتیلین

تحلیل بازار پروپیلن و اتیلین-اتیلن آسیایی: افزایش 5 دلار/ میلیون تن در قیمتهای داخلی چین-قیمتهای بالادستی به ایده فروش بالاتر منجر می شوند.- چشم انداز مبهم…