شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

اخبار قیمت متانول آسیایی موضوعی است که تیم تحلیلی بازار نفت و گاز به بررسی جامع و کامل آن می پردازد. همچنین قیمت متانول در تمامی بازار های آسیایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت متانول آسیایی به بالاترین حد خود در ۷ سال گذشته رسید.

متانول آسیایی: با اروپا روبرو می شود، 34-47 دلار/ میلیون تن افزایش می یابد. اتیلن آسیایی: باوجود قیمتهای ثابت بالادستی، ارزیابی 15 دلار/ میلیون تن در عرضه محدود پروپیلن آسیایی: CFR چین در شرایط عرضه محدود 30 دلار/ میلیون تن افزایش یافته است.