مرور برچسب

اخبار پتروشیمی

قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی بنزن بازار محصولات پتروشیمی در بنزن آسیایی: همزمان با کاهش نفت خام، 62.67 دلار در هر میلیون تن کاهش یافت.قیمت بنزن…

اخبار بازار محصولات پتروشیمی

عربستان سعودی بر بازار بنزن آسیایی در 15 اکتبر حاکم بود، زیرا شرکت کنندگان در بازار به عرضۀ محدود ماه آینده چشم امید دوخته بودند. به گفته منابع، محموله های بنزن فوب…