شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

افزایش استفاده چین از گاز طبیعی مایع

افزایش استفاده چین از گاز طبیعی مایع; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: به گفته کارشناسان انرژی، انتظار می‌رود تقاضای چین برای گاز طبیعی مایع LNG در […]