بایگانی برچسب برای: افزایش استفاده چین از گاز طبیعی مایع

افزایش استفاده چین از گاز طبیعی مایع

افزایش استفاده چین از گاز طبیعی مایع

, ,
افزایش استفاده چین از گاز طبیعی مایع; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: به گفته کارشناسان انرژی، انتظار می‌رود تقاضای چین برای گاز طبیعی مایع LNG در سال 2023 افزایش یابد آن هم در شرایطی که اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی دولت به رشد و رونق اقتصادی کمک …