مرور برچسب

افزایش بنزین

بنزین قصد ارزان شدن ندارد

بنزین قصد ارزان شدن ندارد بنزین قصد ارزان شدن ندارد-در شروع معاملات روز ۶ اکتبر باز هم شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم .این در حالی است که روز ۵ اکتبر نیز بر روی…