شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

متانول آسیا از جمله مواردی است که تیم تحلیلی بازار نفت و گاز هر روز آن را مورد بررسی قرار می دهد. عرضه و تقاضای این محصول را در گزارش می دهیم. روند بازار متانول جهانی، قیمت های وارداتی و مبادلات روزانه آن را در آسیا ارزیابی می کنیم.

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت متانول آسیایی به بالاترین حد خود در ۷ سال گذشته رسید.

متانول آسیایی: با اروپا روبرو می شود، 34-47 دلار/ میلیون تن افزایش می یابد. اتیلن آسیایی: باوجود قیمتهای ثابت بالادستی، ارزیابی 15 دلار/ میلیون تن در عرضه محدود پروپیلن آسیایی: CFR چین در شرایط عرضه محدود 30 دلار/ میلیون تن افزایش یافته است.