شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

تیم تحلیلی بازار نفت و گاز دائما در حال رسد قیمت محصولات می باشد. قیمت LPG یکی از مواردی است که روزانه به تحلیل آن در بازار جهانی می پردازیم و نواسانات آن را بررسی می کنیم. همچنین دلایل موثر بر قیمت گاز از دیگر مسائلی است که به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

افزایش قیمت گاز مایع LPG

به تحلیل بازار نفت و گاز ایران افزایش قیمت گاز مایع LPG در آسیا که قیمت LPG آسیا در ۱۴ فوریه بهبود یافت، اما با تاخیر […]