شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

تیم تحلیلی بازار نفت و گاز به بررسی تمام عوامل موثر بر قیمت گاز در جهان می پردازد. اطلاع از آخرین اخبار جهانی گاز و کاربرد های آن از دیگر مسائلی است که به آنها پرداخته می شود.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵

قیمت گاز مایع LPG آسیا همچنان در ۳ سپتامبر افزایش یافت

قیمت گاز مایع LPG آسیا همچنان در ۳ سپتامبر افزایش یافت قیمت گاز مایع LPG آسیا همچنان در ۳ سپتامبر افزایش یافت، اما در بازار تا […]