مرور برچسب

افزایش چند سنتی پروپان آمریکا

 کاهش روزافزون قیمت نفت برنت

 کاهش روزافزون قیمت نفت برنت باوجود کاهش روزافزون قیمت نفت برنت، پروپان مخلوط در شمال غربی اروپا از نظر قیمت ثابت بالاتر بود.به گفته منابع 28 سپتامبر، قیمت گاز…