شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تولید اوپک پلاس

تولید اوپک پلاس در ماه فوریه ثابت ماند در حالی پس از اجرای تحریم های بیشتر اتحادیه ی اروپا تولید روسیه ثابت ماند با این وجود […]