بایگانی برچسب برای: اوپک پلاس

پیش بینی تحلیلگران از کاهش تولید نفت اوپک پلاس در سال 2024

پیش بینی تحلیلگران از کاهش تولید نفت اوپک پلاس در سال 2024

کاهش تولید نفت اوپک پلاس در سال 2024   8 تحلیلگر پیش بینی کرده اند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) احتمالا پس از کاهش بیش از 15 درصدی قیمت برنت نسبت به اوج خود در سپتامبر، کاهش عرضه نفت را تا سال آینده تمدید یا ح…
تولید اوپک پلاس

تولید اوپک پلاس

تولید اوپک پلاس در ماه فوریه ثابت ماند در حالی پس از اجرای تحریم های بیشتر اتحادیه ی اروپا تولید روسیه ثابت ماند با این وجود افزایش عرضه عربستان به ثابت ماندن تولید اوپک پلاس در فوریه کمک کرد. تولید نفت خام روسیه در ماه فوریه نسبتاً ثابت بود. د…