مرور برچسب

بازارهای جهانی آرگوس

بازارهای جهانی آرگوس

بازارهای جهانی آرگوس بازارهای جهانی آرگوس-چشم انداز اوپک در بازار نفت کاملآ خوش بینانه تر می شود.این گروه در آخرین گزارش ماهانۀ بازار نفت، تجدیدنظر بیشتری بر…