مرور برچسب

بازار نفت امروز

بازار نفت ۵ نوامبر

ذخایر بنزین سنگاپور وآمریکا همزمان در حال کاهشدر شروع معاملات ۵ نوامبر،بازاربنزین در آسیا از ثبات بر خوردار بود.در هفته منتهی به ۲ نوامبر، ذخایر میعانات سبک در…