شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۰۸

بررسی بازار روغن پایه

بررسی بازار روغن پایه در هفته منتهی به ۲۴ فوریه; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: چشم انداز افزایشی قیمت روغن پایه قیمت های روغن‌ پایه در […]