مرور برچسب

بنزین در اروپا

قیمت بنزین در اروپا کاهش یافت

بر اساس اطلاعات مشاوره جهانی، بنزین مستقل در مرکز معاملات ARA  18 درصد افزایش یافت و به 905000 تن رسید.سهام همچنان 22 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما…