شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

موضوعاتی که به آنها خواهیم پرداخت عبارتند از:

  • آنالیز بازار جهانی بنزین پیرولیز
  • قیمت لحظه ای و نواسانات آن
  • تولید بنزین پیرولیز در ایران
  • کاربرد های آن
۱۴۰۰/۰۵/۰۶

ایران بزرگترین تولید کننده بنزین در بین کشورهای عضو اوپک است

ایران بزرگترین تولید کننده بنزین در بین کشورهای عضو اوپک است