بایگانی برچسب برای: بنزین چیست؟

بنزین چیست؟

بنزین (gasoline) چیست

بنزین; بازار نفت گاز پتروشیمی بنزین محصولی مشتق شده از نفت خام است که در طی فرآیند تقطیر جزئی به دست می آید و به شکل مایع نیمه شفاف است و به شکل خام استفاده نمی شود. بنزین زمانی ساخته می شود که نفت خام از طریق فرآیند تقطیر جزئی به فرآورده ها…