مرور برچسب

تحلیل بازارهای جهانی آرگوس

تحلیل بازار جهانی آرگوس

قیمت برق، زغال سنگ و گاز طبیعی بسیار بی ثبات شده است؛ حتی اگر مزایای طبیعی نفت بعنوان یک سیال اثرات آن را محدود کند،باز هم این نوسانات را به حاشیه محصولات تصفیه…

بازارهای جهانی آرگوس

بازارهای جهانی آرگوس بازارهای جهانی آرگوس-چشم انداز اوپک در بازار نفت کاملآ خوش بینانه تر می شود.این گروه در آخرین گزارش ماهانۀ بازار نفت، تجدیدنظر بیشتری بر…