مرور برچسب

جدیدترین برآورد پلاتس از روند قیمت محصولات پتروشیمی

افزایش پلاتس بنزن آسیایی

افزایش پلاتس بنزن آسیایی افزایش پلاتس بنزن آسیایی -تفسیر روزانه پلاتس بنزن آسیایی: قیمت ها به دلیل نگرانی از عرضه محدود افزایش می یابد.-فوب کره با افزایش محدود…