شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۰۶

افزایش پلاتس بنزن آسیایی

افزایش پلاتس بنزن آسیایی به گزارش بازار نفت و گاز ایران تفسیر روزانه پلاتس بنزن آسیایی: قیمت ها به دلیل نگرانی از عرضه محدود افزایش می […]