مرور برچسب

حق بیمه FOB

تقاضای جهانیLPG

تقاضای جهانیLPG تقاضای جهانیLPG-قیمت گاز مایع LPG آسیا با وجود کاهش 16.14 دلاری/ میلیون تن در نوامبر در معاملات آتی نفت خام برنتدر نوامبر نسبت به بسته شدن قبلی…