شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

روسیه به دنبال بازارهای جدید گاز

روسیه به دنبال بازارهای جدید گازی در آسیا و آسیای مرکزی; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: قزاقستان برای صادرات گاز روسیه به چین از طریق خط […]