مرور برچسب

سوخت جت چین

سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک

سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک-پالایشگاههای چینی باوجود افزایش نسبی سفرهای هوایی در سپتامبر، تولید سوخت جت را کاهش می دهند.براساس نمودار زیر،…