مرور برچسب

سوخت جت

سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک

سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک سوخت جت؛ ضعیف ترین لینک-پالایشگاههای چینی باوجود افزایش نسبی سفرهای هوایی در سپتامبر، تولید سوخت جت را کاهش می دهند.براساس نمودار زیر،…

کاهش قیمت سوخت جت اروپا

کاهش قیمت سوخت جت اروپا کاهش قیمت سوخت جت اروپا-قیمت سوخت جت های اروپای شمال غربی روز چهارشنبه پس از دو روز افزایش متوالی کاهش یافت،زیرا قرارداد بنزین پایه ماه…