شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

قیمت بنزین در اروپا تغییر کرد

قیمت بنزین در اروپا تغییر کرد قیمت بنزین در اروپا تغییر کرد-بنزین اروپای شمال غربی در روز پنجشنبه مجددا به دلیل محدودیت های عرضه ، به […]
۱۴۰۰/۰۷/۱۸

خبر از کاهش صادرات بنزین در شمال غربی اروپا 

در میان نرم شدن تقاضای صادراتی، صادرات بنزین از شمال غربی اروپا به ایالات متحده قرار بود در هفته کاهش یابد اما تقاضای محلی همچنان قوی بود.
۱۴۰۰/۰۵/۱۶

تجزیه و تحلیل بازار بنزین آسیا و خاورمیانه در هفته گذشته

تجزیه و تحلیل بازار بنزین آسیا و خاورمیانه در هفته گذشته