شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

قرار داد LNG چین با قطر

قرار داد LNG چین با قطر به مدت 27 سال ; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: شرکت ملی نفت چین (CNPC)، در مراحل نهایی کردن یک قرارداد […]