شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

قیمت جهانی اوره + ۱۷ فوریه

نقل بازار نفت و گاز ایران  به تحلیل آرگوس از بازار  قیمت جهانی اوره در روز ۱۷ فوریه اندونزی اوره پریل خود را به قیمت ۵۸۱دلار […]