مرور برچسب

قیمت روز بنزین در اروپا

 قیمت بنزین در اروپا تثبیت شد

قیمت بنزین شمال غرب اروپا بر نقدینگی معاملاتی بالاتر در جلسه اواسط هفته تثبیت شد، زیرا آخرین داده های سهام آمریکا کاهش هفتگی دیگری را نشان داد. طبق داده‌های EIA…