مرور برچسب

قیمت سوخت جت های اروپای شمال غربی

تفسیرجت در بازار اروپا

تفسیرجت در بازار اروپا تفسیرجت در بازار اروپا-قیمت سوخت جت های اروپای شمال غربی در روز سه شنبه کاهش یافتو قرارداد اولیه گازوئیل ماه گذشته 5 تن کاهش یافت. اوپک…