شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

قیمت جهانی قیر

قیمت قیر به طور کلی فاقد جهت گیری مشخص بود زیرا بازارهای نفت خام و نفت کوره سطوح بالایی از نوسان را تجربه کردند؛ در حالی که تقاضا از برخی بازارهای کلیدی متزلزل شد.
۱۴۰۰/۰۹/۱۰

قیمت جهانی قیر در بازار جهانی

قیمت جهانی قیر و قیمت جهانی قیر در فوب خلیج فارس و اطلاع از آخرین قیمت روز جهانی قیر، امروز قیمت جهانی قیر بر اساس قیمت […]