شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

تحلیل قیمت روز اوره جهانی

تحلیل قیمت روز اوره جهانی به تحلیل بازار نفت و گاز ایران: بازار در انتظار مناقصه خرید هندوستان پیش بینی قیمت جهانی اوره به گزارش تیم تحلیلی […]