مرور برچسب

قیمت محموله های بنزین اروپایی

افزایش قیمت محموله های بنزین

افزایش قیمت محموله های بنزین افزایش قیمت محموله های بنزین-قیمت محموله های بنزین اروپایی در روز پنجشنبه افزایش یافت و قیمت پایه یوروبوب اکسی بارگیری 13 تن افزایش…