شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

قیمت های جهانی روغن پایه

تحلیل قیمت های جهانی روغن پایه از منظر آرگوس به نقل از بازار نفت و گاز ایران در روز ۱۸فوریه خریداران چینی سطح قیمت روغن‌پایه را […]