شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

روند نزولی قیمت نفت سیاه امروز 

قیمت نفت کوره با گوگرد بالا (HSFO) در شمال غربی اروپا در روز پنجشنبه کاهش یافت، در حالی که یک پیشنهاد محموله با گوگرد بالا در بازار مدیترانه ظاهر شد.