شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

تفسیر روزانه Platts از پروپان اروپایی

تفسیر روزانه Platts از پروپان اروپایی پروپان در بالاترین سطح چند ماه اخیر در مقابل نفتا عرضه کوتاه‌مدت آمریکا همچنان ادامه دارد پروپان ترکیبی در شمال […]