مرور برچسب

قیمت گازوئیل امروز

قیمت گازوئیل در اروپا کاهش یافت

قیمت گازوئیل در اروپا کاهش یافت قیمت گازوئیل - با وجود این که فعالان بازار همچنان عرضه گازوئیل را محدود می‌دانند، قیمت‌های گازوئیل اروپا در روز پنجشنبهبا کاهش…