شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۸/۲۲

قیمت گازوئیل در اروپا کاهش یافت

قیمت گازوئیل در اروپا روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت، اما فعالان بازار گفتند که عرضه سریع همچنان کم است. بازرگانان گفتند که کاهش سطح سهام و صادرات قوی، عرضه را محدود نگه می دارد.