مرور برچسب

قیمت گاز طبیعی یک عامل کلیدی در بازار تنگ پروپان

 کاهش روزافزون قیمت نفت برنت

 کاهش روزافزون قیمت نفت برنت باوجود کاهش روزافزون قیمت نفت برنت، پروپان مخلوط در شمال غربی اروپا از نظر قیمت ثابت بالاتر بود.به گفته منابع 28 سپتامبر، قیمت گاز…