شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۶/۰۶

قیمت LPG آسیا بهبود می‌یابد

قیمت LPG آسیا بهبود می‌یابد قیمت LPG آسیا در ۲۵ آگوست افزایش یافت، اما در ماه اکتبر در شرایطی که احساسات محتاطانه‌ای در آستانه انتشار قیمت‌های […]