شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت متانول آسیایی به بالاترین حد خود در ۷ سال گذشته رسید.

متانول آسیایی: با اروپا روبرو می شود، 34-47 دلار/ میلیون تن افزایش می یابد. اتیلن آسیایی: باوجود قیمتهای ثابت بالادستی، ارزیابی 15 دلار/ میلیون تن در عرضه محدود پروپیلن آسیایی: CFR چین در شرایط عرضه محدود 30 دلار/ میلیون تن افزایش یافته است.
۱۴۰۰/۰۷/۱۴

پارازایلین آسیایی رو به کاهش شدید

پارازایلین آسیایی رو به کاهش شدید پارازایلین آسیایی: باتوجه به نرخ تقاضای نزولی در هفته ۳۵.۵۸ دلار/ میلیون تن کاهش می یابد. -پیشرفت کمتر PX و […]